نامفروشگاه اینترنتی جالیزا
وب‌سایت:www.jaliza.com
پیش فاکتور
تلفن:09377726026
فرستنده:آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان مشروطه روبروی دانشگاه پیام نور جنب پارکینگ بهار ساختمان آلیش طبقه سوم
کدپستی:5134135249
#شناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کلتومان ۰
مبلغ نهاییتومان ۰
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب